Pravilnici u području javne nabave

U Narodnim novinama br. 65/2017 od 7. srpnja 2017. objavljena tri nova pravilnika donesena na temelju ZJN 2016, a stupaju na snagu* 15. srpnja 2017.


Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17),


Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17) i


Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17).


* Pravilnici stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama (tj. 15. srpnja 2017.), osim članka 10. stavka 3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

IZVOR: Portal javne nabave