Pregled noviteta u EOJN RH od 1. siječnja 2018.

Elektronički oglasnik javne nabave od 01.siječnja 2018. (iako prva dva već u funkciji od 18.prosinca 2017. godine) obogaćen je novim modulima. 

Pravna osnova za donošenje novih modula jesu Novi pravilnici u području javne nabave ponajprije Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) te Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/2017).


1. Plan nabave

EOJN RH daje na raspolaganje obrazac plana nabave u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav.

Predložak plana nabave možete preuzeti: KLIK ZA PREUZIMANJE

*Korisnik u EOJN RH ima dvije mogućnosti unosa plana nabave:

1. opcija „stavka po stavka“,

2. opcija koju smo naveli, pomoću predloška plana nabave 

Opcija „stavka po stavka“ podrazumijeva ručno unošenje svake stavke plana nabave u sustav EOJN RH na način da korisnik klikne na opciju „Dodaj stavku“. Nakon unosa stavki plana nabave potrebno je kliknuti na opciju „Objavi plan“ za objavljivanje nakon unosa svih stavaka.

Detaljnije o pripremi i objavi, ažuriranju i pregledu objavljenih planova nabave OVDJE.

2. Prethodno savjetovanje

Naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Detaljnije OVDJE.

3. Registar ugovora

U ovom modulu moguće je: Automatsko popunjavanje registra

Ugovori o javnoj nabavi i okvirni sporazumi, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, automatski se upisuju u registar objavom odgovarajuće obavijesti o dodjeli ugovora u EOJN RH.

Ugovori su prikazani na listi "Moji ugovori" (u izborniku "REGISTAR UGOVORA")

te  Ručno popunjavanje registra

Naknadno je moguće ažurirati ostale podatke koji nisu objavljeni u obrascu (npr. datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti i sl.).

Ručno se dodaju, a po potrebi i ažuriraju, ugovori o jednostavnoj nabavi (koji nisu objavljeni na platformi EOJN RH) 

Detaljnije OVDJE.

4. E-žalba

Sadržaj

 • Pravna osnova
 • Dostava žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije u EOJN RH
 • Pregled i status žalbi
 • Komunikacija naručitelja i DKOM-a
 • Komunikacija žalitelja i DKOM-a
 • Odustajanje od žalbe

Detaljnije OVDJE.

5. e-ESPD Elektronička Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

Od 18. travnja 2018. obvezna je primjena e-ESPD-a u postupcima javne nabave u RH (prema Zakonu o javnoj nabavi - ZJN 2016).


Kreiranje e-ESPD zahtjeva – naručitelji (LINK)

Kreiranje e-ESPD odgovora – ponuditelji (LINK)


OSTALI NOVITETI

6. Jedna ponuda <–> jedna grupa (LINK)

Od 1. siječnja 2018. godine EOJN RH onemogućava dostavu jedne ponude za više grupa. Sukladno Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017) ako je predmet nabave podijeljen na grupe, ponuditelj dostavlja zasebnu ponudu za svaku grupu.


7. Nove vrijednosti europskih pragova

Europska komisija na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ donijela akte kojima se od 1. siječnja 2018. mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti), detaljnije OVDJE.


8. Ukidanje provjere naprednog elektroničkog potpisa (LINK)

Od 1. siječnja 2018. iz EOJN RH ukida se funkcionalnost provjere naprednog elektroničkog potpisa.


 • Ukida se kod provjere uveza ponude/ZZS prije slanja.
 • Ukida se kod provjere zaprimljenih ponuda/ZZS u postupku (javnog) otvaranja ponuda/ZZS.
 • Briše se kolona koja se odnosi na provjeru naprednog elektroničkog potpisa. Briše se iz tablice u zapisniku o (javnom) otvaranju ponuda/ZZS.


9. Ukidanje notifikacija

 1. U postupku pripreme poziva na nadmetanje ne šalju se elektroničke obavijesti mailom onim korisnicima koji imaju pravo na postupak, o priloženim dokumentima
 2. U potpunosti ukinuto slanje notifikacije naručitelju da je zaprimljena ponuda


Svrha ažuriranja podataka o evidenciji : 
dohvat dokaza naručitelju radi  provjere informacija navedenih u ESPD obrascu!
Ponuditelji unose u kojoj se evidenciji nalazi poslovni subjekt zainteresiran za e-dostavu ponude ili zahtjeva za sudjelovanje.

 • Sudski registar (za "tvrtke")
 • Obrtni registar (za obrte) i MBO
 • Ostale evidencije (za ostale gospodarske subjekte, npr. Udruge, g.s. koji imaju registrirano sjedište izvan RH) 


11. Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH u EOJN RH (LINK)

Popis registara i evidencija dostupnih za dohvat putem EOJN RH:

 • Sudski registar
 • Obrtni registar
 • Kaznena evidencija
 • Porezna evidencija

Princip rada dohvata dokaza:
  • U koloni "Zatraži dokaz" označite javne registre za dohvat dokaza te kliknite na "Zatraži dokaze"
  • Nakon pokretanja dohvata korisnik ne treba ostati prijavljen u EOJN RH
  • EOJN RH svakih 10 sekundi "u pozadini" provjerava povratnu informaciju odgovarajućeg javnog registra
  • Dohvat je onemogućen za javne registre koji su trenutno u obradi
  • Ponovni dohvat je omogućen za sve javne registre
  • Svakim ponovnim klikom na "Zatraži dokaz" dohvaćaju se novi dokazi, a stari se brišu
  Preduvjeti su da ponuditelj ima uredno unesene podatke o evidenciji o javnim registrirma u podacima o organizaciji u EOJN RH. detaljnije OVDJE


       U Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske 23. Srpnja 2018. uvedene izmjene koje se odnose na postupak otvaranja ponuda. 

       • Prva izmjena jest promjena prikaza provjere elektroničkih ponuda u postupku otvaranja ponuda. 
       • Druga izmjena podrazumijeva podatke vezane uz ponude pa se tako sada omogućuje i preuzimanje cjelokupne ponude na svakoj pojedinoj ponudi, a ne samo uveza ponude. 

       Udovoljava li ponuda zakonskim propisima u području javne nabave (prema Zakonu o javnoj nabavi - ZJN 2016) provjerava se kroz pet propisanih uvjeta:


       1. Izvornost Uveza ponude
       2. Vremenski žig na Uvezu ponude
       3. Cjelovitost Uveza ponude
       4. Cjelovitost ponude
       5. Pravodobnost ponude
       Detaljnije OVDJE.  
       POVEZANI SADRŽAJ: 

       ➡️Pregled noviteta u EOJN RH od 1. siječnja 2019.

       Izvor: Elektronički oglasnik javne nabave RH

       Ne propustite saznati više  - dođite na redovito usavršavanje!