JEDNOSTAVNA NABAVA – sve što morate znati na jednom mjestu

Jednostavna nabava – Sve na jednom mjestu

(Ažurirano travanj 2021)

 

Prvo što trebate znati o jednostavnoj nabavi da je to dio javne nabave koji ne podliježe Zakonu o javnoj nabavi.

 

Zašto?

 

Jer se postupci jednostavne nabave primjenjuju kada iznosi nisu veliki i kada naši predstavnici vani nabavljaju što im treba.

 

Čini se baš jako jednostavno, ali opet Naručitelji itekako moraju pratiti posebne procedure kada je u pitanju jednostavna nabava.

 


Najbolje da se pridržavate ovih 9 kontrolnih točaka ako provodite jednostavnu nabavu, jer ćete onda biti sigurni da niste pogriješili. (link)
Dokument možete preuzeti ovdje. Ispunite samo svoje osnovne podatke.Da budemo sasvim precizni, evo što kaže aktualni Zakon o javnoj nabavi (ZJN 2016).

 

Članak 15. stavak 1. ZJN 2016 (link)

Jednostavna nabava je nabava do vrijednosti pragova iz članka 12. stavka 1. ZJN 2016

 

Članak 12. stavak 1. ZJN 2016

ZJN 2016 se ne primjenjuje:

 

1. na nabavu

a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna

b) radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna

 

2. na nabavu u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 950.000,00 kuna

b) radova procijenjene vrijednosti manje od 4.000.000,00 kuna.

 

 

Ovo je baš jako bitno znati

 

 • Jednostavna nabava – do vrijednosti nacionalnih pragova (iz čl. 12. st. 1. ZJN 2016) - ne primjenjuje se ZJN – već OPĆI AKT NARUČITELJA do 200.000 kn / do 500.000 kn
 
 • Pravila i uvjete utvrđuje naručitelj svojim općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave i mogućnost elektroničkih sredstava komunikacije.
 
 • Opći akt - objava na webu (+ kasnije izmjene) – opći akt internog karaktera kojim se uređuje način rada i utvrđuju procedure
 
 • Ako ne objavi na web stranici, čini prekršaj
 
 • Nije potrebno provoditi savjetovanje s javnošću (obveza propisana temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama)
 
 • Preporuka: na web-u objaviti postupke i akte iz jednostavne nabave
 
 • Preporuka: provoditi elektroničku komunikaciju
 
 • Obveza unosa u plan nabave i registar ugovora o nabavi, izuzev manjih od 20.000 kn.
 
 • Obveza za javne i sektorske naručitelje
 
 • DKOM nije nadležna za postupanje 

 

 

Procijenjena vrijednost ne smije se koristiti s namjerom izbjegavanja ZJNa

 

To određuju ove odredbe čl. 16. st. 2. i 3. ZJN 2016 koje glase:

(2) Način izračunavanja procijenjene vrijednosti nabave ne smije se koristiti s namjerom izbjegavanja primjene ovoga Zakona ili odredaba ovoga Zakona koje se primjenjuju na nabavu male, odnosno velike vrijednosti.

 

(3) Nabava se ne smije dijeliti s namjerom izbjegavanja primjene ovoga Zakona ili odredaba ovoga Zakona koje se primjenjuju na nabavu male, odnosno velike vrijednosti

 

Odredbe čl. 17. koji glasi:

Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), uključujući sve opcije i moguća obnavljanja ugovora, što se izričito određuje u dokumentaciji o nabavi.

 

  

Jednostavna nabava predstavlja 20% od ukupne javne nabave

 


 

Prema Statističkom izvješću MINGOa, Uprave za politike javne nabave, ukupna vrijednost javne nabave u 2019. godini iznosi 54. mld kn bez PDV-a.

 

Udio vrijednosti jednostavne nabave u 2019. u ukupnoj vrijednosti javne nabave je 20%.

 

Uspoređujući udio jednostavne nabave u ukupnoj vrijednosti javne nabave u proteklim godinama razvidan je pad. U 2018. udio jednostavne nabave u ukupnoj vrijednosti javne nabave bio je 21%, a u 2017. 23%.

 

Ipak, ako pogledamo trendove zamijetno je povećanje ukupne vrijednosti javne nabave u cijelosti. Tako je ukupna nabava u razdoblju od 2012. do 2019. porasla sa 39.3 mld kn, za 14.8 mld kn, što je povećanje za 38%. Samo je protekle godine skok bio zamijetan u odnosu na godinu dana prije za čak 16%.

 

U isto vrijeme, vrijednost jednostavne nabave je relativno stabilna, iako je lani također porasla za 1 mld kn, odnosno za 10% na 11 mld kn u 2019.

 


Prema Statistici u nizu Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske objavljenoj 28. veljače 2020., BDP za 2019. godinu iznosio je 328.236 mil kn Sukladno tome, udio ukupne vrijednosti javne nabave bez PDV-a u BDP-u za 2019. je 16,46%, što je povećanje za 10,62% u odnosu na 2018. u kojoj je udio ukupne vrijednosti javne nabave bez PDV-a u BDP-u za 2018. (14,88%).

 


 

Transparentnost je izrazito bitna

 

 • nediskriminirajući opis predmeta nabave,
 • jednak pristup za sve gospodarske subjekte, 
 • primjereni rokovi
 
 na naručitelju je da osigura dovoljan stupanj objave koji će omogućiti tržišno natjecanje
 
preko EOJN omogućeno je objavljivanje i jednostavnih nabava koje se nalaze na izdvojenom popisu objava kako bi se dobile kvalitetnije ponude

 

Objava jednostavne nabave na EOJN

 

Od lipnja 2020. Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN) postao je i oglasnik za jednostavnu nabavu. (link)