Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu

ODLUKA NN 41/2020  "Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu" stupa na snagu  4.4.2020.


ŠTO TO ZNAČI ZA JAVNU NABAVU:


Od dana stupanja na snagu ove Odluke obveznici će obustaviti sve javne pozive, postupke javne nabave i postupke jednostavnih nabava te neće pokretati nove javne pozive, postupke javne nabave, kao niti postupke jednostavne nabave koji nisu neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.


Iznimno, obveznici mogu nastaviti provoditi postupke javne nabave, kao i postupke jednostavne nabave te mogu pokretati nove postupke:

– ako je nabava potrebna radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa 

– ako se nabava provodi radi saniranje štete uzrokovane potresom 

– ako je nabava materijala, opreme i slično potrebna za borbu protiv epidemije koronavirusa 

ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju prije donošenja odluke o odabiru za postupke u tijeku, odnosno prije pokretanja postupka nabave potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija


DOKUMENT ODLUKE: https://narodne-novine.nn.hr/c…/sluzbeni/2020_04_41_855.html