Što je TED (Tenders Electronic Daily)?

TED (Tenders Electronic Daily) je besplatna baza podataka poziva na natječaje diljem Europe, uključujući i Europski gospodarski prostor. Podrazumijeva verziju Dodatka Službenom listu EU posvećen europskoj javnoj nabavi.


Omogućuje, dakle, besplatan pristup poslovnim informacijama o javnoj nabavi u EU, sa mogućnosti pregleda, pretraživanja i sortiranja po državama, regijama ili poslovnim sektorima. 

Za personalizaciju profila pretraživanja i primanje odgovarajućih obavijesti e-poštom potrebna je jednokratna registracija koja je besplatna, kao i korištenje.
Dodatak Službenom listu Europske unije

Sva javna nadmetanja koja prelaze određene ugovorne vrijednosti moraju se objaviti u Dodatku Službenom listu Europske unije (serija S, Službeni list S ili SL S) te se objaviti diljem EU-a.

Službeni list S dostupan je isključivo u elektroničkom obliku i dostupan je na internetskoj stranici TED.Osim trenutačnih poziva na nadmetanje, u bazi podataka TED-a omogućen je pristup arhivi serije S na svim jezicima EU-a. Jedno sučelje omogućuje korisniku odabir ili unos nekoliko kriterija za pretragu, uključujući geografske podatke, vrstu dokumenta, prirodu ugovora, ključne riječi i drugo.

Pragovi

Pragovi ugovorne vrijednosti iznad kojih se poziv na javno nadmetanje mora objaviti u EU-u navedeni su u direktivama Europske unije. Tablica iz nastavka daje informacije o prirodi ugovora, ugovornoj vrijednosti (pragovima) i relevantnim direktivama Europske unije.

Vrsta ugovora          

Prag

 

Javni radovi       

5 186 000 EUR

Ugovori o uslugama      

207 000 EUR

Ugovor o opskrbi           

207 000 EUR

Roba i usluge u vodnim, energetskim i transportnim sektorima              

414 000 EUR

Ugovori su dio GPA sporazuma

134 000 EUR


Prilikom popunjavanja obrazaca kroz Elektronički oglasnik javne nabave RH potrebno je obratiti pozornost 2 koraka koja utječu na slanje objava u Službeni list Europske unije:

1. korak – Osnovni  Podaci o postupku (Procijenjena vrijednost nabave i vrsta ugovora)
15.korak - Opcije objavljivanja – označiti DA

Ukoliko je procijenjena vrijednost javne nabave jednaka ili preko vrijednosti europskih pragova - u koraku "Opcije objavljivanja" -> "Slanje objave na objavljivanje u Službenom listu Europske unije" – potrebno je odabrati opciju "DA", u suprotnom nećete moći proći navedeni korak te poslati objavu na objavljivanje.

KORISTI OD TED-a

Korištenje usluga TED-a, osim važnosti  za prikupljanje svih relevantinh informacija o postupcima javne nabave u EU, također  naglasak na efikasnom prikupljanju informacija o aktualnim postupcima javne nabave što je bitan preduvjet za pravovremenu i kvalitetnu izradu valjane ponude.