Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2024. isključivo se unosi na novom EOJN RH!NOVO Predložak Plana nabave za 2024. godinu sa linka Uputa EOJN RHU cilju objave plana nabave, u izborniku naručitelja, potrebno je ući/kliknuti na + Novi plan. UPUTE ZA IZRADU PLANA NABAVE Mogućnost ručnog unosa stavaka ili pr...

Javna nabava je kao ljuta paprika, možeš je savladati ako grickaš polako

Stručni članak: Novi izazovi u javnoj nabavi, piše Katarina Depope RadmanNovi izazovi u javnoj nabavi vezani za e-dostavu ponuda, obvezuju Naručitelje na nove, drugačije  zahtjeve u svezi sa dostavom i pregledom i ocjenom ponuda. Ponuditelji su se, po dosadašnjem iskustvu, pokazali nespremni, dok Na...

Što je TED (Tenders Electronic Daily)?

TED (Tenders Electronic Daily) je besplatna baza podataka poziva na natječaje diljem Europe, uključujući i Europski gospodarski prostor. Podrazumijeva verziju Dodatka Službenom listu EU posvećen europskoj javnoj nabavi.Omogućuje, dakle, besplatan pristup poslovnim informacijama o javnoj nabavi u EU,...

Elektronička javna nabava i tehnički problemi

Što napraviti ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem dokumentacije kod E-NABAVE?Ukratko, potrebno je https://eojn.nn.hr isključiti iz tzv. pop-up blocker-a odnosno odblokirati skočne prozore elektroničkog oglasnika tj. staviti ih u Pop-up blocker iznimke i taj je postupak djelomično drugačiji  kod...

Otvoreni postupak javne nabave

Kvaliteta provedbe javne nabave uvelike ovisi i o odabiru odgovarajućeg postupka javne nabave. S osvrtom na statistička izvješća  2017. možemo zaključiti da je upravo otvoreni postupak javne nabave taj koji se najčešće izabire među svim postupcima: 1. otvoreni postupak2. ograničeni postupak3. natjec...

Javna nabava u EU projektima i angažman vanjskog stručnjaka

Ukoliko vam treba vanjski stručnjak za pripremu i provođenje postupka nabave, sigurno vas zanima treba li to biti certificirana osoba za provođenje postupka javne nabave?Ako se na pravnu osobu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (ZJN) (NN 90/11 i 83/13) ista se smatra pravnom osobom koja nije obvez...

Interni akt o bagatelnoj nabavi i njegovi obrasci

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 143/13), koji je stupio na snagu 10. prosinca 2013. godine, povećava se prag za procijenjenu vrijednost nabave, do kojeg ne postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi. Sukladno članku 18., stavku 3., ZJN se ne primjenjuje za nabavu r...

Obrazac certifikata iz javne nabave

Zahtjev se postavlja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave ((NN br. 65/17) linkZahtjevu se obavezno prilažu i preslike potvrda o pohađanju programa usavršavanja pohađanih za vrijeme trajanja važećeg certifikata (članak 6. stavak 5).Kako dostaviti zahtjev:ZAHTJEV se od 03. rujna 201...