Elektronička javna nabava i tehnički problemi

Što napraviti ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem dokumentacije kod E-NABAVE?Ukratko, potrebno je https://eojn.nn.hr isključiti iz tzv. pop-up blocker-a odnosno odblokirati skočne prozore elektroničkog oglasnika tj. staviti ih u Pop-up blocker iznimke i taj je postupak djelomično drugačiji  kod...

Otvoreni postupak javne nabave

Kvaliteta provedbe javne nabave uvelike ovisi i o odabiru odgovarajućeg postupka javne nabave. S osvrtom na statistička izvješća  2017. možemo zaključiti da je upravo otvoreni postupak javne nabave taj koji se najčešće izabire među svim postupcima: 1. otvoreni postupak2. ograničeni postupak3. natjec...

Javna nabava u EU projektima i angažman vanjskog stručnjaka

Ukoliko vam treba vanjski stručnjak za pripremu i provođenje postupka nabave, sigurno vas zanima treba li to biti certificirana osoba za provođenje postupka javne nabave?Ako se na pravnu osobu ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (ZJN) (NN 90/11 i 83/13) ista se smatra pravnom osobom koja nije obvez...

Interni akt o bagatelnoj nabavi i njegovi obrasci

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 143/13), koji je stupio na snagu 10. prosinca 2013. godine, povećava se prag za procijenjenu vrijednost nabave, do kojeg ne postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi. Sukladno članku 18., stavku 3., ZJN se ne primjenjuje za nabavu r...

Obrazac certifikata iz javne nabave

Zahtjev se postavlja sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave ((NN br. 65/17) linkZahtjevu se obavezno prilažu i preslike potvrda o pohađanju programa usavršavanja pohađanih za vrijeme trajanja važećeg certifikata (članak 6. stavak 5).Kako dostaviti zahtjev:ZAHTJEV se od 03. rujna 201...

Kako obnoviti certifikat iz javne nabave [2022] - Pravilnik o izobrazbi

Što je uopće certifikat iz JAVNE NABAVE?Prvi i temeljni pojam Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave: 1. Certifikat je potvrda koja se izdaje temeljem uspješno položenog ispita, a kojim se potvrđuje posjedovanje znanja i vještina u području javne nabave. Certifikat se izdaje i obnavlja...

Javna nabava za ponuditelje: osnovni savjeti kod izrade i predaje ponuda

Kako ponuditelji popunjavaju Elektronički ESPD obrazac u Elektroničkome oglasniku javne nabave RH?➡️Nakon objave postupka javne nabave, ponuditelji preuzimaju eESPD obrazac (xml datoteku).➡️Kroz modul „Popunjavanje eESPD obrasca“ u EOJN RH ponuditelji prilažu preuzetu xml datoteku eESPD obrasca te d...

„Bagatelna“ nabava, više nije bagatelna?

Izmjene Zakona o javnoj nabavi, koje su stupile na snagu 10. prosinca 2013. godine predstavljat će podjednak izazov i za naručitelje i za ponuditelje. O svim detaljima promjena bit će potanko objašnjeno na predstojećoj konferenciji koju organizira Info puls na tu temu 24. siječnja 2014, i koje su im...