Loading...
Edukacije

Javna nabava u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova za naruč...

Javna nabava u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova za naručitelje i ponuditelje, uloga stručnog povjerenstva za javnu nabavu, istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, specifičnosti dokumentacije o nabavi, tijek pregled i ocjena ponuda, elektronički ESPD (e-ESPD), razlika u primjeni članka 263. i 293. ZJN 2016, vrste i sadržaj odluka naručitelja, praksa DKOM-a

Naziv:  Javna nabava u kontekstu projekata financiranih iz EU fondova za naručitelje i ponuditelje, uloga stručnog povjerenstva za javnu nabavu, istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, specifičnosti dokumentacije o nabavi, tijek pregled i ocjena ponuda, elektronički ESPD (e-ESPD), razlika u primjeni članka 263. i 293. ZJN 2016, vrste i sadržaj odluka naručitelja, praksa DKOM-a


Termin:  24.11.2021


Lokacija:  WEBINAR


Trajanje:  od 09:00 do 16:15h


Cijena:  1.190,00 kn + PDV stara cijena, -10% popust, NE PROPUSTITE; NOVA CIJENA: 1.071,00kn+PDV; BESPLATNI SAVJETI STRUČNJAKA


PDF: 


Vaši podaci

Naziv tvrtke:
Adresa:
Mjesto i poštanski broj:
Pravna osoba:     OIB:

Kontakt podaci

Ime i prezime:
Telefon: Fax:
Email:
Broj polazinka:
Imate li kupon za ostvarivanje popusta? Ako da upišite naziv:
Ime i prezime polaznika:
  OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA ZA POLAZNIKE SEMINARA INFO PULS_VAŽNE NAPOMENE