Loading...
Edukacije

Specifičnosti planiranja i provedbe jednostavne nabave kod nabava koje...

Specifičnosti planiranja i provedbe jednostavne nabave kod nabava koje se sufinanciraju iz EU fondova, uloga stručnog povjerenstva za javnu nabavu, istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, izrada tehničkih specifikacija, tijek pregleda i ocjena ponuda, razlika u primjeni članka 263. i 293. ZJN 2016, vrste i sadržaj odluka naručitelja, praksa DKOM-a

Naziv:  Specifičnosti planiranja i provedbe jednostavne nabave kod nabava koje se sufinanciraju iz EU fondova, uloga stručnog povjerenstva za javnu nabavu, istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, izrada tehničkih specifikacija, tijek pregleda i ocjena ponuda, razlika u primjeni članka 263. i 293. ZJN 2016, vrste i sadržaj odluka naručitelja, praksa DKOM-a


Termin:  24.09.2021


Lokacija:  Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb


Trajanje:  od 09:00 do 16:15h


Cijena:  1.190,00 kn + PDV; BESPLATAN VANJSKI PARKING, BESPLATAN RUČAK I OKRJEPA ZA VRIJEME PAUZA, SAVJETI TIJEKOM SEMINARA,


PDF: 


Vaši podaci

Naziv tvrtke:
Adresa:
Mjesto i poštanski broj:
Pravna osoba:     OIB:

Kontakt podaci

Ime i prezime:
Telefon: Fax:
Email:
Broj polazinka:
Imate li kupon za ostvarivanje popusta? Ako da upišite naziv:
Ime i prezime polaznika:
  OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA ZA POLAZNIKE SEMINARA INFO PULS_VAŽNE NAPOMENE