Loading...
Edukacije

Specifičnosti pripreme i provedbe postupaka jednostavne nabave, proved...

Specifičnosti pripreme i provedbe postupaka jednostavne nabave, provedba jednostavne nabave preko EOJN dostupnih modula, primjeri s praktičnim primjerima iz prakse, specifičnosti dokumentacije o nabavi, tijek pregled i ocjena ponuda, razlika u primjeni članka 263. i 293. ZJN 2016, vrste i sadržaj odluka naručitelja, praksa DKOM-a

Naziv:  Specifičnosti pripreme i provedbe postupaka jednostavne nabave, provedba jednostavne nabave preko EOJN dostupnih modula, primjeri s praktičnim primjerima iz prakse, specifičnosti dokumentacije o nabavi, tijek pregled i ocjena ponuda, razlika u primjeni članka 263. i 293. ZJN 2016, vrste i sadržaj odluka naručitelja, praksa DKOM-a


Termin:  03.06.2022


Lokacija:  Hotel Antunović Zagreb, Zagrebačka avenija 100 a, 10 000 Zagreb


Trajanje:  od 09:00 do 16:15h


Cijena:  1.290,00 kn + PDV; BESPLATAN VANJSKI PARKING, BESPLATAN RUČAK I OKRJEPA ZA VRIJEME PAUZA, SAVJETI TIJEKOM SEMINARA


PDF: 


Vaši podaci

Naziv tvrtke:
Adresa:
Mjesto i poštanski broj:
Pravna osoba:     OIB:

Kontakt podaci

Ime i prezime:
Telefon: Fax:
Email:
Broj polazinka:
Imate li kupon za ostvarivanje popusta? Ako da upišite naziv:
Ime i prezime polaznika:
  OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA ZA POLAZNIKE SEMINARA INFO PULS_VAŽNE NAPOMENE