Jednostavna nabava na EOJN RH moguća od lipnja 2020.

Od lipnja 2020. EOJN omogućuje objavu jednostavne nabave putem posebnog modula

Jednostavna nabava je izdvojeni modul na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, gdje svi registrirani javni i sektorski naručitelji mogu objaviti postupke nabave koje nije potrebno provoditi prema Zakonu o Javnoj Nabavi (ZJN) 2016.


Jednostavne nabave objavit će se na izdvojenome popisu objava jednostavne nabave – Objave jednostavne nabave

Svi potencijalni ponuditelji mogu pregledati objave jednostavnih nabava te preuzimati dokumentaciju, ako ju je naručitelj priložio uz objavu.
Jednostavnu nabavu sada možete provoditi na tri načina:

 1. e-Dostava s javnom objavom poziva 
  • javna objava postupka jednostavne nabave
  • zainteresirani ponuditelji isključivo dostavljaju ponude putem EOJN RH
  • elektronička sredstva komunikacije
   • postavljanje upita naručitelju – odgovori ponuditelju
   • pojašnjenja/upotpunjavanja ponuda
  • otvaranje ponuda na portalu EOJN RH
  • objava ugovora jednostavne nabave
 2. e-Dostava s pozivom odabranim gospodarskim subjektima (GS) 
  • pozivanje gospodarskih subjekata na dostavu ponuda
  • pozvani gospodarski subjekti isključivo dostavljaju ponude putem EOJN RH
  • elektronička sredstva komunikacije
   • postavljanje upita naručitelju – odgovori ponuditelju
   • pojašnjenja/upotpunjavanja ponuda
  • otvaranje ponuda na portalu EOJN RH
  • objava ugovora jednostavne nabave
 3. javna objava poziva
  • javna objava postupka jednostavne nabave
  • svi zainteresirani ponuditelji dostavljaju papirnate ponude
  • objava ugovora jednostavne nabave
Prednosti primjene jednostavne nabave na EOJN RH

 • primjena elektroničkih sredstva komunikacije
  • elektronička dostava ponuda
  • postavljanje upita naručitelju – odgovori ponuditelju
  • pojašnjenja/upotpunjavanja ponuda
 • moguća primjena standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD obrazac)
 • dohvat potvrde iz obrtnog/sudskog registra za odabranog ponuditelja
 • objavom ugovra jednostavne nabave automatski se generira zapis u registru ugovora.


Cjenik za objavljivanje postupaka jednostavne nabave


250,00 HRK (bez PDV-a) objava postupka jednostavne nabave, koji uključuje:

 • objavu "Obavijesti o bagatelnoj nabavi"
 • objavu "Obavijesti o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama"
 • prilaganje dokumentacije za nadmetanje, pet dokumenata (jedan dokument – maksimalno 5 MB)
 • čuvanje dokumentacije 60 dana od dana objave.

Evo koji će vam biti potrebni još dokumentiIzvor: EOJN

Edukacije