Plan nabave za 2023. godinu

Vjerojatno ste već duboko u pripremama plana nabave za 2023. jer planiranje je jedna od najvažnijih karika u lancu nabave koja zahtijeva vrijeme, istraživanje i suradnju sa svim dionicima! Proces planiranja podrazumijeva i rizike, procjenu učinka rizika i predviđanje mjera za otklanjanje rizika ili...