DKOMVUS

Utjecaj najnovije prakse DKOMa i VUSa u svim fazama javne nabave

(Ažurirano ožujak 2022) Najbolje se uči na tuđim pogreškama.Barem su nas tako učili.A kada je javna nabava u pitanju, naručitelji (a i ponuditelji) posebnu pozornost trebaju obratiti na najnovija rješenja DKOMa i VUSa – ako ništa drugo da izbjegnu nepotrebno gubljenje novaca i vremena. 20...

Edukacije