Stručno usavršavanje u području javne nabave - Obnova certifikata

Programi usavršavanja u području javne nabave


Info puls d.o.o. organizira programe usavršavanja u području javne nabave odobrene od uprave za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva.

Info puls d.o.o. ovlašteni su nositelji programa izobrazbe u sustavu javne nabave upisane u registru nositelja programa izobrazbe pod Evidencijskim brojem 23.

Stručnim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata.
 
Sukladno tome, da bi osoba obnovila certifikat u području javne nabave, u razdoblju valjanosti certifikata (3 godine) mora pohađati programe usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 nastavna sata.
 
Programi usavršavanja provode se u sljedećim oblicima programa (predavanja, radionice):

  • poludnevni - 4 nastavna sata
  • jednodnevni - 8 nastavnih sati
  • dvodnevni - 16 nastavnih sati. 

Pohađanjem se stječu uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Ministarstvo gospodarstva izdalo je rješenje o ovlaštenju Programa izobrazbe u području javne nabave KLASA:UP/I-406-01/13-01/02; URBROJ:526-06-01-02-02-02/1-16-24

Info puls d.o.o. organizira Programe usavršavanja koje provode predavači na području javne nabave u navedenim terminima: 

Mjesto  održavanja  seminara usavršavanja u području javne nabave je:

Zagreb, HOTEL ANTUNOVIĆ, Zagrebačka avenija 100a (karta)