Upravljanje bagatelnom nabavom

Kako smo i najavili u blogu o izmjenama zakona vezanim uz podizanje pragova za javnu nabavu, Bagatelna nabava tj. nabava male vrijednosti  je u 2014. postala još zastupljenija od posljednjih izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 143/13). Konkretno donesena je važna izmjena članka 18. stavka 3.: 

“Ovaj zakon ne primjenjuje se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna,a pitanje nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.” 

Riječ je o dokumentu tj. aktu kojim se uređuje procedura sklapanja ugovora o JN kojeg smo vam u prošloj godini spomenuli u blogu o  bagatelnoj nabavi i izmjenama navedenog Zakona te unutar kojeg možete preuzeti obrazac, dakle na linku bloga o internom aktu:  

Donesene su i izmjene i u odnosu na planove nabave određene člankom 20. stavkom 2. dosadašnjeg Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11,83/13) te isti sada glasi:

Za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od iznosa iz članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi u plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.”

Znači  ako je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 20.000,00 kuna -taj dio plana nabave ne podliježe objavi.

U postupcima bagatelne nabave proceduru sklapanja ugovora određuje svaki naručitelj sukladno svojim potrebama i posebnim okolnostima, kao npr.:    

veličina naručitelja (broj zaposlenika, raspoloživ iznos proračunskih sredstava, broj postupaka koje vodi i sl.)

analiza stanja iz prethodnih godina (provedeni postupci nabave, vrijednost ugovora) 

troškovi vođenja transparentnog postupka

sam naziv akta kojim se uređuje procedura sklapanja ugovora je irelevantan i određuje ga naručitelj (npr. naputak, pravilnik, priručnik, katalog, vodič i sl.)

Bitno je znati također da Zakon o javnoj nabavi za posljedice ne-donošenja internog akta kojima se uređuju bagatelne nabave ne propisuje prekršajne niti neke druge sankcije te da nije propisana obveza vođenja registra za ugovore sklopljene po proceduri bagatelne nabave.

Gore navedenim internim aktom može se propisati na koji način će se voditi evidencija o takvim ugovorima.


Više o upravljanju javnom nabavom i iskustvima kod ugovora bagatelne nabave, internom aktu te drugim podtemama očekuje Vas na edukacijama u organizaciji InfoPULSa; 

Termin 12.02. 2016. : BRZA PRIJAVA NA ovaj LINK:

OBJAVE JAVNE NABAVE I STATISTIČKA IZVJEŠĆA, OGRANIČENI I PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE TE PROVEDBA BAGATELNE NABAVE I IZRADA INTERNOG AKTA