Vlada RH utvrdila NOVI Zakon o javnoj nabavi

Na svojoj 6. sjednici, održanoj krajem studenog 2016., Vlada Republike Hrvatske, utvrdila Konačni prijedlog Zakona o javnoj nabavi te isti uputila Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje, koji se održava danas, 06. prosinca 2016. 

Od 01.01.2017. godine u primjeni Novi Zakon o javnoj nabavi.

Ovim Zakonom u hrvatski pravni sustav implementiraju se Direktiva 2014/24/EU i Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. 

Odredbe novih direktiva imaju za cilj povećanje transparentnosti i fleksibilnosti postupaka javne nabave, smanjenje administrativnog tereta korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije i Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi. 

Također, nove direktive utvrđuju da se ponude odabiru isključivo na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. 

U Narodnim novinama br. 120/2016 od 21.12.2016. godine objavljen novi Zakon o javnoj nabavi, koji stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine. Tekst ZJN 2016 možete pronaći OVDJE.

Prijavite se odmah na temu predstojećih promjena u javnoj nabavi:  

http://www.info-puls.hr/Edukacija-Javna-Nabava

Edukacije