NOVO - Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave

Objavljen je novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN br. 154/2023) na stranicama Narodnih novina.


Pravilnik stupio na snagu 1. siječnja 2024. godine. Možete ga preuzeti ovdje.

Ovim Pravilnikom propisuju se program izobrazbe, planiranje, način provedbe izobrazbe, način izdavanja i obnavljanja certifikata te druga bitna pitanja u vezi s izobrazbom u području javne nabave.

Programi stručnog usavršavanja odobreni do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama pravilnika kojim se regulira izobrazba u području javne nabave, a koji je bio na snazi u vrijeme odobrenja Programa stručnog usavršavanja.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 65/17).