Smjernice za prilagodbu javne nabave u procesu zamjene hrvatske kune eurom

Uprava za trgovinu i politiku javne nabave izradila je i objavila 22.07.2022. : 

Smjernice za prilagodbu javne nabave u procesu zamjene hrvatske kune eurom.

Smjernice nađite ovdje.izvor: javnanabava.hr

Edukacije