Uputa i popis najčešćih pogrešaka u provođenju postupaka javne nabave iz EU fondova

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) izrađuje i objavljuje NADOPUNE uputa za korisnike i popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 

Upute se temelje na iskustvu SAFU, a svrha uputa jest upoznati korisnike ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz ESI fondova, s najčešćim pogreškama pri izrade dokumentacije o nabavi te njihovim posljedicama sukladno dosadašnjoj praksi, kao i nalazima revizora, ali i skrenuti pažnju na potencijalno restriktivne odredbe i postupanje za koje još ne postoji utvrđena praksa.
Cilj jest upoznati korisnike bespovratnih sredstava sa činjenicama važnim za provedbu ugovora.

UPUTA od 11.03.2019.

UPUTA od 13.05.2019.

UPUTA od 14.08.2019.

UPUTA od 03.09.2019.

UPUTA od 11.12.2019.

UPUTA od 08.04.2020.

UPUTA od 29.03.2021.

UPUTA od 21.10.2021.

UPUTA od 24.12.2021.

UPUTA od 06.04.2023.

UPUTA od 17.05.2023.

UPUTA od 01.08.2023.

UPUTA od 11.09.2023.

Ne propustite saznati više na usavršavanju - par klikova do prijave!

Izvor: safu.hr

Povezani sadržaj: JAVNA NABAVA - EU FONDOVI

Edukacije