Ekonomski najpovoljnija ponuda

Hrvatski naručitelji koriste Ekonomski najpovoljniju ponudu (dalje u tekstu –ENP) u 0,96% postupaka, prema izvješću USJN iz 2013., dok se u EU koristi u više od 85% postupaka. Kako s najniže cijene prijeći na ENP u relativno kratkom vremenu? U čemu je tolika važnost ENP kriterija?

Ovu problematiku (ne)primjene Ekonomski najpovoljnije ponude smo već dotakli u blogu: Što je ENP I Kada je obvezna, međutim  približavanjem roka obveze njezine isključive implementacije naglasak je na nužnoj pripremi naručitelja i pojašnjenju njezinog koncepta. Stupanjem na snagu novih Direktiva EU u području javne nabave koje, između ostalog, propisuju odabir najpovoljnijeg/ih ponuditelja temeljem jedinog kriterija - ekonomski najpovoljnije ponude, u obliku najboljeg omjera između cijene i kvalitete. 

Direktiva navodi: „Pojam kriterija za dodjelu ima središnje mjesto u ovoj Direktivi. Stoga je važno da se relevantne odredbe predstave na što je moguće jednostavniji način. To se može postići korištenjem terminologije „ekonomski najpovoljnija ponuda” kao glavni koncept, budući da bi sve pobjedničke ponude naposljetku trebale biti odabrane u skladu s onim što pojedini javni naručitelj smatra da je ekonomski najpovoljnije rješenje između ponuđenih.“

Da ponovimo ENP omogućava da se, uz kriterij cijene, u odabiru najbolje ponude sagledaju i kvalitativni kriteriji. 

Također kaže: „Odabranim kriterijima za dodjelu na javne naručitelje ne prenosi se neograničena sloboda izbora. Tim bi kriterijima trebala biti zajamčena mogućnost učinkovitog i poštenog nadmetanja te bi trebali biti popraćeni postupcima kojima se omogućuje učinkovita provjera informacija koje su pružili ponuditelji. Kako bi se osigurala ekonomski najpovoljnija ponuda, odluka o dodjeli ugovora ne bi se trebala temeljiti isključivo na kriterijima koji nisu vezani uz troškove. 

Kriteriji kvalitete trebali bi stoga biti popraćeni kriterijem troška koji bi, ovisno o izboru javnog naručitelja, mogao biti cijena ili mogao biti utemeljen na pristupu isplativosti, poput troškova životnog vijeka.„

Osim toga, ovisno o posebnostima svakog pojedinog postupka, kriteriji bi trebali uključivati okolišne aspekte, elemente kvalitete osoblja angažiranih na ugovoru, društvene aspekte postupka proizvodnje, itd…

S obzirom da se naručitelji moraju prilagoditi novim i velikim promjenama, u relativno kratkom vremenu prebaciti s najniže cijene na ekonomski najpovoljniju ponudu, pred njega su stavljeni veliki zahtjevi. S tako visoko postavljenom letvicom, a kako bi se spriječili neuspješni postupci, nužna je i hitna adekvatna priprema, ne samo naručitelja već i gospodarskih subjekata koji i sami moraju promijeniti način razmišljanja i djelovanja u skladu s naručiteljevim zahtjevima.

Preporučamo edukaciju gdje ćete naučiti detaljnije o važnosti ENP kriterija i o mogućnostima kako s najniže cijene prijeći na ENP u relativno kratkom vremenu, prijavite se OVDJE.