Interni akt o bagatelnoj nabavi i njegovi obrasci

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 143/13), koji je stupio na snagu 10. prosinca 2013. godine, povećava se prag za procijenjenu vrijednost nabave, do kojeg ne postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi. 

Sukladno članku 18., stavku 3., ZJN se ne primjenjuje za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000 kuna, a pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.

Obzirom na razlike među naručiteljima, ovisno o internoj organizaciji i pravilima poslovanja naručitelj ima slobodu urediti interni akt  na način kako mu odgovara, a kako se navednim ZJN-om dopušta fleksibilnija bagatelna nabava, ne preporučuju se prezahtjevne interne procedure za ove nabavne vrijednosti.

U svrhu uspješne komunikacije s ponuditeljima u prilogu na linku dajemo vam KRAĆI i DUŽI OBRAZAC „Odluke o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti", tj. internog akta o bagatelnoj nabavi (slobodno preuzmite).

Više o upravljanju javnom nabavom na edukaciji iz redovitog usavršavanja u području javne nabave.

Povezani SADRŽAJ :

UPRAVLJANJE BAGATELNOM NABAVOM