Javna nabava je kao ljuta paprika, možeš je savladati ako grickaš polako

Stručni članak: Novi izazovi u javnoj nabavi, piše Katarina Depope Radman

Novi izazovi u javnoj nabavi vezani za e-dostavu ponuda, obvezuju Naručitelje na nove, drugačije  zahtjeve u svezi sa dostavom i pregledom i ocjenom ponuda. Ponuditelji su se, po dosadašnjem iskustvu, pokazali nespremni, dok Naručitelji, s druge strane, pokazuju preveliku nesigurnost u primjeni e-nabave. Stoga je izuzetno važno na vrijeme usvojiti znanja i vještine potrebne za provedbu e-nabave.

Nastavno na e-dostavu, kao obvezni modul e-nabave, e-ocjena je alat Elektroničkog oglasnika javne nabave, koji je ponuđen Naručiteljima kao pomoć u postupku pregleda i ocjene ponude. No, neovisno o njegovom postojanju, Naručitelji i dalje moraju poznavati institute Zakona o javnoj nabavi i pravilno ih primjenjivati. S obzirom da je sukladno Izvješću Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, najveći broj žalbi usvojen upravo na postupak pregleda i ocjene, aktivno praćenje rada DKOM-a, kao i usavršavanje iz područja javne nabave, pomoći će ovlaštenim predstavnicima Naručitelja u donošenju zakonitih odluka.

Izmjenama Zakona o javnoj nabavi u 2013. godini, odnosno pomicanjem nacionalnog praga za primjenu Zakona o javnoj nabavi sa 70.000,00 kuna, na do 200.000,00 kuna za robe i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove, tzv. bagatelna nabava pute kreiranja internog akta na razini Naručitelja, dobila je provedbeni okvir. S obzirom da je interni akt ''mala provedbena Biblija postupaka svakog Naručitelja'', mogućnosti, izazovi i rizici su različiti. Većina Naručitelja dobro se snalazi u navedenom okruženju, dok nemali broj njih još uvijek neuko pliva u traženju pravih, korisnih i primjenjivih pristupa u provedbi iste. Koja su to načela bagatelne nabave? Kako osigurati transparentnost? Koje institute koristiti?, samo su neka od pitanja koja muče Naručitelje.

Republika Hrvatska se još u predpristupnom razdoblju adekvatno pripremila i primijenila odredbe Direktiva iz područja javne nabave. Hrvatsko iskustvo se pokazalo kao jedno od formalnijih u pristupu, ali daleko transparentnije, nego u drugim državama članicama EU. Razmjena iskustava daleko je najbolji model učenja, i uvijek je zanimljivo čuti kako to rade druge države članice EU, i što možemo naučiti iz njihove prakse.

Prema tome, svakako preporučamo da dođete na edukaciju za e-nabavu u petak, 30.10.2015, bilo da ste Naručitelj bilo Ponuditelj, jer e-nabava uskoro postaje obavezna za sve.

Prijavite se odmah ovdje, i osigurajte svoje mjesto.