NOVO - Europski pragovi za javnu nabavu od siječnja 2022.

Kao i u prethodnom razdoblju, Europska komisija se obvezala svake dvije godine donijeti nove obvezujuće uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi, odnosno financijske granice za postupke velike vrijednosti. Razlog izmjene pragova se ogleda u kretanju odnosno fluktuaciji valuta u Europskoj uniji.

Razdoblje primjene novih pragova je od 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. godine.

Uredbama su definirani novi pragovi:

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1950 оd 10. studenog 2021. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pragova za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga (SL EU L-398 od 11.11.2021.)

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1951 оd 10. studenog 2021. o izmjeni Direktive 2014/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima za koncesije (SL EU L-398 od 11.11.2021.)

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1952 оd 10. studenog 2021. o izmjeni Direktive 2014/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga te projektne natječaje (SL EU L-398 od 11.11.2021.)

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1953 оd 10. studenog 2021. o izmjeni Direktive 2014/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga te projektne natječaje (SL EU L-398 od 11.11.2021.)

 

Zakonodavac obvezuje obveznike javne nabave o valjanom određivanju procijenjene vrijednosti nabave i to u trenutku početka postupka javne nabave. Kako bi naručitelji mogli pravilno odrediti je li postupak male ili velike vrijednosti moraju biti upoznati s odredbama koje će biti na snazi od početka iduće godine.

Shodno tome, postojeći pragovi se zamjenjuju novima, tek ponešto većima u odnosu na do sada važeće i to iz razloga usklađenja s odnosno revidiranja pragova iz direktiva.


Novi pragovi se obvezno primjenjuju na nabavu roba, radova i usluga koji procijenjenim vrijednostima prelaze propisane minimalne (nacionalne) financijske pragove, uz potrebu za oglašavanjem postupaka i u Službenom listu Europske unije (Official Journal of the European Union – OJEU).

 

Uz tekst Uredbi je objavljena i Komunikacija Komisije o vrijednostima europskih pragova u odgovarajućim vrijednostima u drugim valutama, među kojima i u hrvatskim kunama, i to temeljem ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ.

 

Pragovi za društvene i druge posebne usluge nisu mijenjane, dok se europski pragovi za ostale nabave razlikuju ovisno o kojem se naručitelju radi kao i o predmetu nabave (roba, radovi ili usluga), a kako je vidljivo u donjoj tablici :
Edukacije