Smjernice Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19

Dana 01. travnja 2020. Europska Komisija izdala je Smjernice za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19.


Smjernice možete pronaći OVDJE.


Pandemija koronavirusa je uzrokovala velike negativne posljedice svjetskih razmjera, ne samo u zdravstvu već i u drugim sektorima. Vezano uz javnu nabavu, EK je donijela Smjernice za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19.


Navedene smjernice naglašavaju fleksibilnost i korištenje različitih mogućnosti koje europske direktive, a i time i Zakon o javnoj nabavi, dopuštaju javnim naručiteljima.


Tako naručitelji mogu koristiti skraćene rokove, pa i iznimno skraćene rokove, u slučajevima iznimne žurnosti i nužnosti, npr. u slučaju žurne nabave potrepština u borbi protiv koronavirusa.


S druge strane, naručitelji mogu posegnuti za pregovaračkim postupkom bez prethodne objave s jednim gospodarskim subjektom, ako je npr. taj gospodarski subjekt jedini koji može isporučiti traženi predmet nabave u najkraćem vremenu, dok bi možda neki drugi gospodarski subjekti isti taj predmet nabave isporučili ne tako brzo.


Ovdje je potrebno samo napomenuti da naručitelji za takvu iznimnu žurnosti i nužnost moraju imati valjano obrazloženje, koje će navesti u pozivu, dokumentaciji i/ili odluci o odabiru ili bilješci uz spis!


Smjernice EK nadalje naručiteljima naglašavaju mogućnost aktivnijeg sudjelovanja na tržištu kao i mogućnost iznalaženja inovativnih rješenja. Upravo je ova kriza pokazala ogromne mogućnosti nabave robe proizvedene putem 3D printera, dostupnih i omogućenih i na lokalnom tržištu.


U svakom slučaju, naručitelji imaju sve alate iz javne nabave na raspolaganju, uz valjano obrazloženje i aktivniju suradnju s tržištem.


Saznajte Više i (p)Ostanite Stručnjak iz Javne Nabave sa bilo koje lokacije uz  INFO PULS WEBINARE!