Stručni članak: Javna nabava i njezina uloga u strategiji Europa 2020 Piše: Katarina Depope Radman

Javna nabava igra važnu ulogu u ukupnim gospodarskim aktivnostima svake države i ključni je mehanizam za ostvarenje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva politike. Stoga je javna nabava jedan od glavnih stavki rashoda za naručitelje u Europi i važan je element jedinstvenog europskog tržišta. U Europskoj uniji se za nabavu robe, usluga i radova godišnje troši oko 16% BDP-a, sa tendencijom rasta. S obzirom na obujam nabave, javna nabava može se koristiti kao moćna poluga na jedinstvenom tržištu za poticanje pametnog, održivog i uključivo rasta, usput tri glavna prioriteta u strategiji Europa 2020. Vidi više o tome u priloženoj infografici.
S obzirom na tržišni utjecaj javne nabave, odgovornost Naručitelja pri planiranju, te nastavno na navedeno, i pri izradi dokumentacije za nadmetanje, obvezan je u tu svrhu primjenjivati Zakon o javnoj nabavi na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično trošenje sredstava za javnu nabavu.

Ekonomično trošenje sredstava za javnu nabavu, a time i učinkovita javna nabava, najviše se očituju u postupanju Naručitelja, i to na nekoliko razina, a prvenstveno:

  • Kvalitetnim planiranjem (sudjelovanje svih dionika javne nabave na razini Naručitelja prilikom planiranja i izrade proračuna/ financijskog plana, izrada strateških ciljeva u javnoj nabavi);
  • Kvalitetnom pripremom dokumentacije za nadmetanje (izrada troškovnika i tehničkih specifikacija),
  • Dobrim poznavanjem primjenjivih zakonskih odredbi i ostalih pratećih propisa u svezi sa postupkom pregleda i ocjene ponuda,
  • Odgovornim i kvalitetnim upravljanjem izvršenja ugovora.

Ignoratia nocent, ili neznanje ne opravdava, za Naručitelje ne može biti izgovor, pogotovo u slučajevima poništenja nadmetanja zbog primjene neadekvatnih pravnih instituta. Sastavljanje dokumentacije za nadmetanje izuzetno je zahtjevan posao koji zahtijeva suradnju svih dionika. I najmanji propusti u pripremi dokumentacije, u kasnijim fazama nerijetko rezultiraju problemima, a čak i nemogućnošću izvršenja ugovora. Stoga, iznimno je važno prilikom izrade dokumentacije za nadmetanje objediniti sve resurse kako bi ista bila zakonski prihvatljiva i provedbeno ostvariva.

U nastavku za tjedan dana pročitajte Katarinin osvrt o novim izazovima u javnoj nabavi.