Stručni članak: LCC (Life Cycle Cost) – Trošak životnog vijeka Piše: Marijana Šperanda

Temeljem gotovo četverogodišnjeg usuglašavanja, Europski parlament je u veljači 2014. godine odobrio tri nove direktive: 

  • Direktiva 2014/24/EU o javnoj nabavi, 
  • Direktiva 2014/25/EU o javnoj nabavi od strane subjekata koji djeluju na području vodoopskrbe, energetike, prometa i poštanskih usluga 
  • Direktiva 2014/23/EU o dodjeli ugovora o koncesiji. 

Nove direktive, u kojima je većina odredbi predviđena za obveznu transpoziciju u zakonodavstvo država članica, svojim izmjenama u odnosu na dosadašnje odredbe imaju za cilj osigurati bolju kvalitetu i vrijednost za proračunski novac, veću jednostavnost postupaka kao i olakšati pristup malom i srednjem poduzetništvu, uz jaču orijentiranost na okolišne i društveno - socijalne prioritete. 

Nova direktiva 2014/24/EU navodi:„ Kako bi se osigurala ekonomski najpovoljnija ponuda, odluka o dodjeli ugovora ne bi se trebala temeljiti isključivo na kriterijima koji nisu vezani uz troškove. Kriteriji kvalitete trebali bi stoga biti popraćeni kriterijem troška koji bi, ovisno o izboru javnog naručitelja, mogao biti cijena ili mogao biti utemeljen na pristupu isplativosti, poput troškova životnog vijeka.”

Slika 1: Troškovi životnog vijeka roba, usluga ili radova  (uvećano na linku)

Cjeloživotni trošak – LCC (life cycle cost) uključuje sve troškove, na teret naručitelja ili drugih korisnika, a koji mogu nastati tijekom cijele eksploatacije radova, robe ili usluga te mogu uključivati, npr.:

  • održavanje ili servisiranje opreme, edukacija korisnika, cijena potrošnog materijala ili rezervnih dijelova, odlaganje otpada, itd.
  • interne troškove poput troškova potrebnog istraživanja, razvoja, proizvodnje, prijevoza, korištenja, održavanja i odlaganja nakon isteka roka trajanja.
  • troškove pripisane vanjskim učincima okoliša poput onečišćenja prouzročenog eksploatacijom sirovina korištenih u dobivanju proizvoda ili prouzročenih samim proizvodom ili njegovom proizvodnjom, pod uvjetom da se takvi troškovi mogu novčano izraziti i pratiti.


POVEZANI SADRŽAJ: TROŠAK ŽIVOTNOG VIJEKA 2 (link)