„Bagatelna“ nabava, više nije bagatelna?

Izmjene Zakona o javnoj nabavi, koje su stupile na snagu 10. prosinca 2013. godine predstavljat će podjednak izazov i za naručitelje i za ponuditelje. O svim detaljima promjena bit će potanko objašnjeno na predstojećoj konferenciji koju organizira Info puls na tu temu 24. siječnja 2014, i koje su im...

Edukacije