Partnerstvo za inovacije

PARTNERSTVO ZA INOVACIJE  novi postupak javne nabave kojeg možemo opisati i kao potrebu koju nije moguće zadovoljiti rješenjima koja su već dostupna na tržištu, detaljnije o fazama samog postupka na linku, ovdje.10 ELEMENATA DOBRE PRAKSE1) Ponašati se kao „inteligentan“ naručitelj• Informirati tržiš...

Zakon o javnoj nabavi 2016 - Partnerstvo za inovacije

Prema odredbama novog ZJN-a iz prosinca 2016. uveden je potpuni novi postupak javne nabave naziva Partnerstvo za inovacije upravo zato jer za cilj ima razvoj inovativne robe, usluga ili radova i konačno njihovu kupnju pod uvjetom da su u skladu s razinama izvedbe i maksimalnim troškovima dogovorenim...

Nove direktive u javnoj nabavi i presude europskog suda pravde

EU predstavlja jedinstveno ekonomsko i političko partnerstvo 28 europskih država – članica i u kojima djeluje niz institucija, među kojima i Europski sud pravde sa sjedištem u Luxembourgu (http://curia.europa.eu).Pravo Europske unije obuhvaća niz propisa koji se odnose na EU i koje prevladava nad do...

Specifičnosti planiranja 2016.

Hrvatski Sabor je radi ovogodišnjih parlamentarnih izbora, 25.9. donio Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih i izvanproračunskh korisnika Državnog proračuna u prva 3 mjeseca 2016. Godine. Pitate se kako se to reflektira na javnu nabavu?S...